אליפות ישראל בטיסני מנוע חשמלי E-36 15/06/2019

טיסני מנוע חשמלי דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 654 תל אביב לירוי פלם, גיא בורשטיין 1

642 חדרה שגיא ברודני, אייל ברודסקי, שירה רשף 2

16/06/2019