אליפות ישראל בדאוני צוקים F3F 20/04/2019

דאוני צוקים מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00
3000 רעננה ישראל אופק 1

0.7500 81.93
2458 ראשון לציון שרון סולומון 2

79.63 2389 רעננה אלכס גרינברג 3

76.40 2292 רעננה רנה וולך 4

61.07 1832 פתח תקווה דורון אופק 5

05/05/2019