אליפות ישראל בדאוני צוקים F3F 20/04/2019

דאוני צוקים מונחי רדיו דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 7681 רעננה ישראל אופק, אלכס גרינברג, רנה וולך 1

05/05/2019