אליפות ישראל בדאוני השלכה F3K 18/05/2019

דאוני רדיו השלכה דרוג עד גיל 18

אחוז
תוצאה סניף שם
מקום

100.00 4828 באר שבע ניר לינדנבאום 1

97.87 4725 חדרה ניב מרגי 2

10/07/2019