אליפות ישראל בגלשוני קלע 10/11/2018

גילשוני-קלע דרוג כללי-קלע

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

29 רעננה אביב לוין 56

28 אורח דן שטרן 57

26 אורח אופק ברונשטיין 58

26 רעננה זיו שבח 58

24 רעננה רועי טרביס 60

23 רעננה מיכאל שיר 61

23 אורח עמית לוונטל 61

18 רמת השרון יהל מונס 63

14 רעננה מעיין וולטר 64

9 רעננה איתמר עינת אלזנר 65

12/11/2018
ראשון הקודם הבא אחרון