אליפות ישראל בגלשוני השלכה 10/11/2018

גילשונים נערים עד גיל 18

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000
102 חדרה תומר רוזין 1

0.6667
96 חדרה שגיא ברודני 2

92 רעננה טום בר-און 3

22 רעננה עמית שיר 4

12/11/2018