אליפות ישראל בגלשוני השלכה 10/11/2018

גילשונים דרוג בוגרים

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

180+ 64 אורח שי חייק 1

1.0000
180+ 55 תל אביב רועי דור 2

0.7500
180+ 42 נהריה רן אלטמן 3

180+ 35 ראשון לציון גיל מיצמכר 4

166 אורח עמית אלכסנדר 5

136 חדרה רן שטוב 6

124 אורח צחי ברונשטיין 7

49 רעננה ארז שיר (שיפרוט) 8

12/11/2018