תחרות חנוכה הפתוחה טיסנים חופשיים - ח 2 08/12/2018

טיסני מנוע חשמלי חופשי ח-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 330 אורח Dietrich Sauter 1

100.00 330 אורח Maksymov 1

1.0000 100.00
330 ראשון לציון עמרי סירקיס 1

1.0000 100.00
330 ראשון לציון שמוליק סיטון 1

54.55 180 ראשון לציון יקיר וקנין 5

11/12/2018