תחרות חנוכה הפתוחה -גביע העולם בטיסנים חופשיים-ג-2 07/12/2018

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00
360+ 312 חדרה אור שבת 1

0.6667 100.00
360+ 259 נהריה גיל חגי 2

91.11 328 אורח Stepan 3

87.78 316 אורח Jean-Luc 4

85.28 307 אורח Evgeny Gorban 5

74.72 269 רמת השרון שמוליק קופליק 6

38.33 138 נהריה עזרא קראוס 7

11/12/2018