תחרות סוכות בטיסנים חופשיים ג-1 29/09/2018

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 725 ראשון לציון גיל מיצמכר, טוביה פייביש, יהונתן שגב 1

02/10/2018