תחרות סוכות בטיסנים חופשיים ג-1 29/09/2018

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג עד גיל 18

תוצאה סניף שם
מקום

351 בת ים עדי דדוש 1

286 רעננה מיכאל שיר 2

02/10/2018