תחרות עצמה הפתוחה - גביע עולם בטיסנים חופשיים מ2 06/12/2018

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

אחוז
תוצאה סניף שם
מקום

100.00 360+ 221 אורח François 1

100.00 360+ 50 בת ים אבי אליקים 2

100.00 360 בת ים שלמה נג'רי 3

99.44 358 בת ים עזרא שמש 4

50.00 180 אורח Aleksandrov 5

50.00 180 אורח יורי זילברשטיין 5

18/12/2018