יום טיסנאות - גלשוני השלכה 27/03/2018

גילשונים דרוג נשים

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1,0000
32 ראשון לציון אגם יום טוב 1

0,9231
30 חדרה שירה רשף 2

0,8462
29 ירושלים יובל סיקרון 3

0,7692
25 ראשון לציון זיו מיצמכר 4

0,6923
24 נחף יארא בכרי 5

0,6154
17 נחף נור חוסין 6

0,5385
16 נחף ראמה פרחאת 7

15 נחף לימאר עסאף 8

13 נחף ג'נא ח'ליל 9

10 נחף ג'ינאת בדראן 10

10 נחף חלא חסן 10

10 רעננה שלי סקופ 10

8 נחף אסראא זיתון 13

6 הוד השרון יעל נחמיאס 14

28/03/2018