יום טיסנאות - גלשוני השלכה 27/03/2018

גילשונים דרוג בוגרים

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1,0000
180 ראשון לציון גיל מיצמכר 1

0,8000
75 רמת השרון תומר אובליגנהרץ 2

0,6000
63 ירושלים עמית אלכסנדר 3

44 רעננה אביעד לוי 4

33 רמת השרון ליאור בכר 5

2 רחובות ניסן פלד 6

28/03/2018