יום טיסנאות - גלשוני קלע 27/03/2018

גילשוני-קלע דרוג עד גיל 14-קלע

תוצאה סניף שם
מקום

15 רעננה טל טאובר 56

12 נחף חלא חסן 57

11 ירושלים עמנואל מאור 58

11 רחובות רז קורן 58

10 ירושלים אורי להמן 60

10 הוד השרון יעל נחמיאס 60

7 ירושלים אמיר פירו 62

3 ירושלים דניאל שיר 63

2 ירושלים איתן פירו 64

2 רעננה בן פרץ 64

28/03/2018
ראשון הקודם הבא אחרון