דוח מצטבר סופי - אליפות אירופה בטיסני דאון חשמלי F5J -

בולגריה 2018 ( 3 מתוך 4 )

סה"כ 4 3 2 1 סניף שם מקום

299,82 100,00 100,00 0,00 99,82 תל אביב רועי דור 1

299,33 99,88 99,45 0,00 100,00 רמת השרון אורי דה סואן 2

292,67 83,66 95,90 100,00 96,77 רעננה אלכס גרינברג 3

288,11 95,19 99,50 93,43 65,43 רעננה ישראל אופק 4

275,59 98,57 98,43 78,59 77,12 רעננה נועם חגי 5

249,89 64,30 92,25 93,34 0,00 רעננה גור שפירא 6

178,42 0,00 92,55 0,00 85,87 כפר סבא דורון זמיר 7

174,04 0,00 85,83 88,22 0,00 חדרה יובל בן סעדון 8

123,84 0,00 66,18 0,00 57,67 רעננה יעקב בן עזרא 9

99,38 0,00 0,00 0,00 99,38 ראשון לציון גיל דביר 10

הטבלה נערכה ב - 21/05/2018

התחרויות המשתתפות בטבלה

אליפות ישראל בדאוני שהייה חשמלי F5J 21/10/2017
1

תחרות ארצית בטיסני דאון שהייה חשמלי 03/03/2018
2

אליפות ישראל בדאוני שהייה חשמלי F5J 07/04/2018
3

תחרות ארצית בדאוני שהייה חשמלי F5J 05/05/2018
4