אליפות ישראל בדאוני שהייה חשמלי F5J 07/04/2018

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3,0000 11753 רעננה ישראל אופק, נועם חגי, אלכס גרינברג 1

09/04/2018