תחרות ארצית בדאוני שהייה חשמלי F5J 05/05/2018

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3,0000 11078 רעננה נועם חגי, ישראל אופק, אלכס גרינברג 1

07/05/2018