תחרות ארצית בטיסני דאון שהייה חשמלי 03/03/2018

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג עד גיל 18

אחוז
תוצאה סניף שם
מקום

100,00 3185 חדרה יובל בן סעדון 1

08/03/2018