תחרות ארצית בדאוני שהייה חשמלי F5J 05/05/2018

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1,0000 100,00
3993 תל אביב רועי דור 1

0,8000 99,88
3988,21 רמת השרון אורי דה סואן 2

0,6000 98,57
3935,87 רעננה נועם חגי 3

95,19 3800,76 רעננה ישראל אופק 4

83,66 3340,57 רעננה אלכס גרינברג 5

64,30 2567,42 רעננה גור שפירא 6

07/05/2018