תחרות ארצית בדאון שהייה חשמלי F5J 13/10/2018

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000
4000 תל אביב רועי דור 1

0.8000
3993.66 רמת השרון אורי דה סואן 2

0.6000
3972.03 רעננה ישראל אופק 3

3951.66 רעננה נועם חגי 4

3742.41 רעננה יעקב בן עזרא 5

786.01 רעננה גור שפירא 6

17/10/2018