תחרות ארצית בדאוני שהייה חשמליים F5J 03/11/2018

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000
3999.2 רמת השרון אורי דה סואן 1

0.7500
3945.62 תל אביב רועי דור 2

3768.84 רעננה נועם חגי 3

3690.17 רעננה ישראל אופק 4

2154.9 רעננה יעקב בן עזרא 5

05/11/2018