תחרות ארצית בדאוני שהייה חשמליים F5J 03/11/2018

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 9614 רעננה נועם חגי, ישראל אופק, יעקב בן עזרא 1

05/11/2018