תחרות ארצית בטיסני דאון שהייה חשמלי 03/03/2018

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.01
3610.47 רעננה אלכס גרינברג 1

0.7500 93.44
3373.21 רעננה ישראל אופק 2

93.35 3370.02 רעננה גור שפירא 3

88.22 3184.67 חדרה יובל בן סעדון 4

78.60 2837.59 רעננה נועם חגי 5

05/03/2018