תחרות ארצית בטיסני דאון שהייה חשמלי 03/03/2018

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 10353 רעננה אלכס גרינברג, ישראל אופק, גור שפירא 1

05/03/2018