תחרות ארצית - רחפני מירוץ 25/05/2018

רחפני ( רב - להב ) מירוץ דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3,0000 40 ירושלים שלמה דלל, נועם סמדז'ה 1

37 רחובות אדיר לולאי, יונתן פיטוסי 2

36 מרכז אסף זדה, דניאל משרקי, עמית שלו 3

27/05/2018