אליפות ישראל בדאוני השלכה F3K 01/09/2018

דאוני רדיו השלכה דרוג עד גיל 18

אחוז
תוצאה סניף שם
מקום

100,00 4896 באר שבע ניר לינדנבאום 1

91,01 4456 חדרה ניב מרגי 2

76,86 3763 ירושלים אלון עזרא 3

04/09/2018