תחרות ארצית בדאוני השלכה F3K 27/10/2018

דאוני רדיו השלכה דרוג עד גיל 18

אחוז
תוצאה סניף שם
מקום

100.00 4993 באר שבע ניר לינדנבאום 1

95.37 4762 רעננה עומר בן עמי 2

94.01 4694 חדרה ניב מרגי 3

80.65 4027 ירושלים אלון עזרא 4

28/10/2018