תחרות ארצית בדאוני השלכה F3K 27/10/2018

דאוני רדיו השלכה דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 13673 חדרה ניב מרגי, רן שטוב, עודד גוב
1

28/10/2018