תחרות ארצית בדאוני השלכה F3K 25/05/2018

דאוני רדיו השלכה דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 12917 רעננה עומר בן עמי, אריאל מאירסון, נועם חגי 1

11777 חדרה יובל בן נתן, עודד גוב, ניב מרגי 2

28/05/2018