תחרות ארצית בדאוני השלכה F3K 25/05/2018

דאוני רדיו השלכה דרוג עד גיל 18

אחוז
תוצאה סניף שם
מקום

100.00 4900 באר שבע ניר לינדנבאום 1

95.27 4668 רעננה עומר בן עמי 2

73.67 3610 ירושלים אלון עזרא 3

72.61 3558 חדרה ניב מרגי 4

28/05/2018