תחרות ארצית בדאוני צוקים F3F 24/03/2018

דאוני צוקים מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00
3000 רעננה ישראל אופק 1

0.7500 87.10
2613 ראשון לציון שרון סולומון 2

82.03 2461 רעננה אלכס גרינברג 3

70.67 2120 רעננה יעקב בן עזרא 4

69.73 2092 חדרה יובל בן סעדון 5

25/03/2018