תחרות ארצית בדאוני צוקים F3F 24/03/2018

דאוני צוקים מונחי רדיו דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 7581 רעננה ישראל אופק, אלכס גרינברג, יעקב בן עזרא 1

25/03/2018