תחרות ארצית בדאוני צוקים F3F 12/05/2018

דאוני צוקים מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00
3000 רעננה ישראל אופק 1

0.6667 74.63
2239 רעננה אלכס גרינברג 2

71.07 2132 רעננה יעקב בן עזרא 3

63.13 1894 חדרה יובל בן סעדון 4

16/05/2018