תחרות ארצית בדאוני צוקים F3F 12/05/2018

דאוני צוקים מונחי רדיו דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 7371 רעננה ישראל אופק, אלכס גרינברג, יעקב בן עזרא 1

16/05/2018