תחרות ארצית בטיסני כבלים אוירובטיקה F2B 05/05/2018

טיסני אוירובטיקה נהוגי כבלים דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3,0000 2074 פתח תקווה גלעד זעירא, מוטי סלם, רונן איזנברג 1

07/05/2018