תחרות ארצית בטיסני כבלים אוירובטיקה F2B 05/05/2018

טיסני אוירובטיקה נהוגי כבלים דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1,0000 100,00
1001 פתח תקווה גלעד זעירא 1

0,6667 93,31
934 פתח תקווה מוטי סלם 2

88,07 881,6 רעננה פטר גויכמן 3

13,85 138,6 פתח תקווה רונן איזנברג 4

07/05/2018