תחרות ארצית בטיסני כבלים אוירובטיקה F2B 02/03/2018

טיסני אוירובטיקה נהוגי כבלים דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1,0000 100,00
978 פתח תקווה גלעד זעירא 1

98,57 964 פתח תקווה מוטי סלם 2

94,79 927 פתח תקווה רונן איזנברג 3

04/03/2018