תחרות פסח בטיסנים חופשיים - ח-1 07/04/2018

טיסני מנוע חשמלי חופשי ח-1 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3,0000 1620 ראשון לציון יקיר וקנין, עמרי סירקיס, שמוליק סיטון 1

09/04/2018