אליפות ישראל בטיסני מנוע חשמלי ח-2 25/08/2018

טיסני מנוע חשמלי חופשי ח-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3,0000 1505 ראשון לציון יקיר וקנין, שמוליק סיטון, עמרי סירקיס 1

26/08/2018