תחרות שבועות בטיסנים חופשיים ח-2 19/05/2018

טיסני מנוע חשמלי חופשי ח-1 דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1,0000
279 ראשון לציון יקיר וקנין 1

21/05/2018