תחרות פסח בטיסנים חופשיים - ג-1 06/04/2018

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3,0000 1013 ראשון לציון גיל מיצמכר, גיורא הרצברג, טוביה פייביש 1

09/04/2018