תחרות פסח בטיסנים חופשיים - ג-1 06/04/2018

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1,0000
360+ 335 חדרה אור שבת 1

0,8000
360+ 213 ראשון לציון גיל מיצמכר 2

0,6000
350 נהריה גיל חגי 3

333 ראשון לציון גיורא הרצברג 4

320 ראשון לציון טוביה פייביש 5

319 נהריה אברהם ברוך 6

09/04/2018