אליפות ישראל בטיסני מנוע גומי ג-1 24/08/2018

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג עד גיל 18

תוצאה סניף שם
מקום

360+ 142 בת ים עדי דדוש 1

360 חדרה יובל לוי 2

26/08/2018