תחרות שבועות בטיסנים חופשיים ג-1 20/05/2018

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1,0000
120 ראשון לציון גיל מיצמכר 1

21/05/2018