תחרות טיסני פנים F1D 15/09/2018

טיסני פנים פ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1,0000 100,00
1492 חדרה גלעד מרק 1

70,31 1049 אורח ליאור בכר 2

26,14 390 ראשון לציון גיל מיצמכר 3

02/10/2018