דוח מצטבר סופי - טיסנאי השנה ונבחרת ישראל מחלקת טיסני פנים

- F1D - 2019

סה"כ 4 3 2 1 סניף שם מקום

300,00 100,00 100,00 100,00 100,00 חדרה גלעד מרק 1

153,81 83,50 70,31 0,00 0,00 רמת השרון ליאור בכר 2

27,91 1,77 26,14 0,00 0,00 ראשון לציון גיל מיצמכר 3

הטבלה נערכה ב - 25/12/2018

התחרויות המשתתפות בטבלה

תחרות ארצית בטיסני פנים 03/03/2018
1
1

תחרות ארצית בטיסני פנים פ-2 21/04/2018
2
2

תחרות טיסני פנים F1D 15/09/2018
3
3

תחרות ארצית בטיסני פנים 22/12/2018
4
4