תחרות ארצית בטיסני פנים 03/03/2018

טיסני פנים פ-1 דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1,0000
569 חדרה גלעד מרק 1

08/03/2018