תחרות ארצית בטיסני פנים 22/12/2018

טיסני פנים פ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00
1697 חדרה גלעד מרק 1

83.50 1417 רמת השרון ליאור בכר 2

1.77 30 ראשון לציון גיל מיצמכר 3

23/12/2018