דוח ביניים מצטבר - אליפות העולם בטיסני דאון מנוע חופשי מ-2 -

ארה"ב 2019 - ( 5 מתוך 6 )

סה"כ 5 4 3 2 1 סניף שם מקום

399,38 96,04 100,00 99,38 100,00 100,00 בת ים קובי יצחקוב 1

395,42 100,00 100,00 95,42 93,96 100,00 בת ים שלמה נג'רי 2

394,69 100,00 86,77 100,00 100,00 94,69 בת ים עזרא שמש 3

378,33 83,65 100,00 94,69 100,00 83,54 בת ים אבי אליקים 4

179,38 93,65 85,73 0,00 0,00 0,00 בת ים מיקי משיח 5

הטבלה נערכה ב - 21/05/2018

התחרויות המשתתפות בטבלה

אליפות ישראל בטיסני מנוע חופשי מ-2 26/08/2017
1

תחרות סוכות בטיסנים חופשיים מ-2 06/10/2017
2

תחרות חנוכה הפתוחה -גביע העולם בטיסנים חופשיים-מ-2 15/12/2017
3

תחרות פסח בטיסנים חופשיים - מ-2 07/04/2018
4

תחרות שבועות בטיסנים חופשיים מ-2 19/05/2018
5